Kontakt - Bli medlem

Styret i DMFK, styret@dmfk.no
Leder: Thor Owe Johansen, leder@dmfk.no
Nest Leder: Ole Andre Knutsen nestleder@dmfk.no
Kasserer: Kjell Gai, kasserer@dmfk.no
Flyplass ansvarlig: Bengt Large, flyplassansvarlig@dmfk.no
Styremedlem: Thor Nielsen, styremedlem@dmfk.no

BLI MEDLEM

Har du lyst til å bli medlem hos oss, gjøres dette via Min Idrett
Her er en introduksjons hvordan man oppretter en ny profil

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene(Norges Luftsportsforbund).
Kontakt oss hvis du finner feil vedrørende medlemskap, verv eller lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte brukerstøtte og hjelp: minidrett@idrettsforbundet.no eller Telefon 21029090

HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM HOS OSS
Det koster totalt: Kr. 1625 pr. år, og da er kontingenten delt i tre:
- Kontingent Drammen Modellflyklubb inkludert flyplassavgift: Kr. 800
- Forbundskontigent Norges Luftsportsforbund: Kr. 410
- Seksjonsavgift Modellflyseksjonen: Kr. 415