Bilder fra 2017-2020

Bilder fra 2017-2020

Se her for link til flere bilder fra Skoger Aerodrome: https://photos.app.goo.gl/XXBi4tJL9U1wa9fW6