Fly-torsdag forts. . . .

Torsdag 2017-08-17, 16.00 to 21.00

Vi fortsetter med fly-torsdag, så lenge det er lyst.